Hvad gemmer der sig mon indeni?

Hvad gemmer der sig mon indeni?

Personlighedstræk i familien

Har du følt dig anderledes end dine forældre igennem opvæksten – eller haft følelsen af at én eller flere medlemmer af jeres familie adskiller sig fra de andre med den måde de griber tilværelsen an på? Så er det måske ikke helt uden grund. I de sidste år er der dukket flere og flere bøger frem, som tydeligt beskriver hvordan forskellige mennesketyper har meget varierende behov. Nogle får energi af at være sammen med andre mennesker, andre synes det er OK – hvis de får fred til at lade op bagefter. Nogle foretrækker primært deres eget selskab. Det er bestemt ikke nogen naturlov at I alle er ens lige præcis i din familie – faktisk vil det være ret usandsynligt. Forskellen (på at trives i forhold til at føle sig forkert) er, hvor “lovligt” det har været for dig at gøre tingene lige præcis på DIN måde.

Er du introvert eller ekstrovert?

Den spændende og letlæste bog “Introvert” af Anna Skyggebjerg udkom for ganske nylig, og beskriver forskellen på den introverte og ekstroverte personlighedstype. Forfatteren har primært fokus på den voksne hovedperson i forhold til partner, børn og venner/kolleger. Som denne bog, og andre lignende bøger på det amerikanske bogmarked fremhæver, er der stor forskel på at være introvert og ekstrovert. Efter min opfattelse kan man dog lige så vel brede beskrivelsen ud, så det giver en forståelse af hvordan du og dine forældre kan komme til at fejlfortolke hinanden.

Wikipedia, det internationale onlineleksikon, beskriver hvilke træk der gør sig gældende for de tre forskellige typer – baseret på en amerikansk personlighedstest der stadig er bredt anvendt.

  • Introvert:  du kan godt lide at lave aktiviteter alene, og udforske dine egne og få nære venners tanker/følelser. Det er viogtigt at tænke og analysere situationen før man taler. Ofte er kunstnere eller andre skabende personer introverte. Større grupper af mennesker ses som hårdt arbejde, men kan være OK. Introverte er ikke bange for store sammenhænge, men synes bare små grupper eller alenetid er mere attraktivt.
  • Ambivert: Rummer træk fra begge sider- kan godt lide det sociale, men nyder også tid alene med sig selv.
  • Ekstrovert: du får din energi og nye inputs fra samvær med mennesker, oplevelser i grupper og udfordrende større begivenheder. Politikere, ledere, sælgere og lærere er ofte ekstroverte. Det at være alene opleves som et nødvendigt onde inden næste omgang sociale udfoldelser.

Som det kan ses af det ovenstående, og ligeledes fremgår af bogen “Introvert”, er der stor forskel på hvad man synes er rart, alt efter personlighedstype. Anna Skyggebjerg beskriver hvor svært det kan være at være introvert i et samfund, hvor der hos både børn og voksne lægges stor vægt på netop evnen til at være udadvendt og have nemt ved det sociale.

Hvor på skalaen vil du sætte dig selv, dine forældre og dine søskende? Har det ændret sig igennem din opvækst, og hvordan har I håndteret det? Har du på noget tidspunkt haft følelsen af, at din personlighedstype ikke blev anerkendt derhjemme? Enten ved at være den eneste udadvendte i en stille vestjysk familie, eller den ensomhedssøgende i en højtråbende københavnerfamilie… (sagt helt uden kulturelle fordomme ;-))

Det at være introvert er ikke det samme som at være genert, men kan ofte blive forvekslet – og generthed er et personlighedstræk som mange forældre ikke ser som et positivt træk i deres børn. Det tolereres, men skal helst overvindes.

Du kan også være særligt sensitiv

Den amerikanske psykolog Elaine Aron har skrevet bogen “Særligt sensitive mennesker” , som er nogle år gammel. Her beskriver hun yderligere en personlighedstype, som ikke alene er enten introvert eller ekstrovert (ca 30% af alle introverte er også særligt sensitive, iflg Aron) – men et menneske der også sansemæssigt er sensitiv. Larm, mange lyde, lys, lugte eller store menneskemængder kan være nok til at overvælde – også fysisk kan der være mere sårbarhed, fx overfølsomhed el. En ekstrovert person kan således godt samtidig være særligt sensitiv, og reagere på bestemte typer fysiske og psykiske indtryk.

Kan du høre forældrestemmerne i baggrunden allerede?

“Hold nu op med det pjat, den trøje kradser slet ikke” eller “du er da godt nok nærtagende, når du ikke kan klare dine søskendes larm”… Sidemanden i bussen der lugter eller sidder for tæt på kan være overvældende, både som barn og som voksen.

Hvis du gentagne gange har fået at vide at dine signaler om – nej, det her kan jeg ikke lide – er fjollede og ikke værd at bruge tid på, kommer det til at betyde meget for den måde du tænker om dig selv op igennem voksenlivet. Ligeledes hvis du er det eneste ekstroverte medlem af en ellers introvert familie, konstant bliver tysset på, samt kan mærke de andres undren over din adfærd.

Lær at trives med din personlighedstype

  • giv slip på fordømmelsen af dig selv, fordi du nogle gange er anderledes end resten ( i din familie, med din partner ol)
  • mærk, hvordan DU trives bedst med social kontakt: 5 nære eller 500 semi-nære venner? Intet er rigtigt eller forkert, kun hvis du tvinger en model ned over hovedet på dig selv som er dikteret af andre.
  • tænk over hvilke værdier der giver dit liv mening, og spørg dine forældre om det samme – er de ens? Kan I give plads til forskelligheden?
  • vær opmærksom på, at du ikke får puttet dine egne børn i nogle firkantede kasser med mærkater på, men giver dem rum til at  være både introverte, ekstroverte og sensitive – og med deres unikke og fantastiske sammensætning 🙂

Pin It on Pinterest

Share This