Høretab og identitet

Foredragsholder, psykolog og forfatter Camilla Carlsen Bechsgaard tilbyder følgende foredrag:

“Høretab og identitetsudvikling” løve

– til fagprofessionelle

Selvaccept, trivsel og camouflagestrategier

Hvordan kan du som fagperson afdække hvilke udfordringer et barn eller ung med høretab står overfor? De ser på overfladen ud til at være godt tilpassede, men hvad er det for en identitet de får med sig ind i voksenlivet?

Foredraget indeholder redskaber til at analysere og beskrive de udfordringer der kan være for den enkelte elev/barn/unge. Den almindelige identitetsudvikling sammenholdes med de udfordringer der helt konkret kan  opstå når man har et høretab. Samtidig uddybes, hvilke strategier der ofte tages i brug: forsøget på at skjule de konsekvenser høretabet reelt har.

Afslutningsvist gives forslag og redskaber til, hvilken dialog du kan forsøge at få med de børn og unge du kommer i kontakt med – for derigennem at støtte dem i udviklingen af en identitet der også kan rumme hørehandicappet.

 

“Hvordan hjælper jeg mit barn bedst?”

– Jeg har et barn med hørehandicap, og vil gerne støtte mit barn/unge i at få et godt selvværd.

Hvilke ting skal I som forældre være opmærksomme på, efterhånden som jeres barn vokser op, og hvordan fremmer I en sund identitetsudvikling?

abemor

Som forældre vil I sikkert gøre jer en masse tanker om jeres barns fremtid, når høretabet diagnosticeres. Jeres barn skal bygge sit liv op omkring nogle udfordringer der er – og altid vil være – mere besværlige end for mange andre børn. Hvordan føles det at være indeni jeres barn? Er det muligt at bygge en følelse af overskud og selvtillid op omkring det at “mangle” noget (hørelsen)..og hvordan gøres det?

En strategi kan være at forsøge på at være “næsten-hørende”, hvilket er dømt til at mislykkes. En anden måde at håndtere det på, er at finde ud af hvordan dét at have et hørehandicap kan betragtes som en evne og personligt karaktertræk, på nøjagtig samme måde som at være venstrehåndet eller 2 m høj! Hvordan lærer man at bede om hjælp på en relevant måde? Det er ikke altid let, men er helt umuligt hvis al energi i stedet bruges på at skjule at der er et handicap.

Foredraget giver redskaber, råd og konkrete beskrivelser af, hvilke ting I skal være opmærksomme på som forældre, og hvad I selv kan gøre for at hjælpe jeres barn med at forstå og få et godt liv med sit hørehandicap.

 

“Voksen, erhvervsaktiv – med hørehandicap”

Hvordan trives du med dig selv, dit arbejde og dit sociale liv?

ører

Indsigt, forståelse og redskaber

For mange med hørehandicap kan det være en livslang proces at lære sig selv at kende, og finde frem til “sin” måde at håndtere handicappet. Igennem dette foredrag kan du blive lidt klogere på, hvor DU især har behov for at arbejde videre med dine strategier.

Uanset hvornår i dit liv du har erhvervet dit hørehandicap, vil der optræde en mængde udfordringer:

  • at kunne “sælge” dig selv på arbejdsmarkedet
  • finde ud af balancen mellem energi og udmattelse
  • hvornår bede om hensyn – og hvornår lade være?
  • selvværd og følelsen af at være god nok
  • mange sociale situationer hvor du kan føle dig hægtet af

I foredraget beskrives hvilke psykologiske mekanismer der kan træde i kraft, når du skal finde en måde at være med dig selv og dit handicap – og hvad man især skal være opmærksom på. Komme du til at bruge for mange kræfter på at skjule, kompensere, og “være som alle de andre”? Hvordan kan du styrke din følelse af selvværd, og sikre at du bruger din energi på de rigtige steder?

Du får afslutningsvis redskaber til at arbejde videre med det ovenstående på egen hånd, gerne sammen med dine nærmeste pårørende.

 

Kontakt Camilla Carlsen Bechsgaard på mail: camilla@psykologviden.dk                                                           tlf. 60 13 30 20.

Shares

Pin It on Pinterest

Share This