Bøger af Camilla Carlsen Bechsgaard

Familiefred med dine forældre

“FamilieFred med dine forældre” udkom på Dansk Psykologisk Forlag i oktober 2012, og er skrevet af psykolog Camilla Carlsen Bechsgaard og journalist Katrine Krebs

Første del af bogen hedder Familieforståelse, og er skrevet af Camilla Carlsen Bechsgaard. Her får du redskaber til forståelse af, hvordan forskellige familiemønstre dannes under din opvækst.

Du får mulighed for at se “bag om” dine forældre, og får nogle forskellige bud på hvilke ting i deres opvækst og personlighed der kan gøre det svært for dem at gå ind i en velfungerende voksen-til-voksen relation med dig.

Til sidst vil du få redskaber til at skabe ro og afklaring i dig selv, før du med inspiration fra bogen kan tage de første skridt til en bedre dialog med dine forældre. Hermed kan du frigøre dig fra de konflikter, der forstyrrer din trivsel og dit voksenliv. 

Anden del hedder Familiefortællinger og er skrevet af Katrine Krebs. Gennem 4 personlige historier, fortalt af voksne der alle har oplevet problematiske relationer til deres forældre, kan du genkende dine egne udfordringer.

 Begge bøger kan købes som trykt bog og e-bog hos Dansk Psykologisk Forlag

Familiefred med dine voksne børn

“Familiefred med dine voksne børn” udkom på Dansk Psykologisk Forlag i marts 2015, og er skrevet af psykolog Camilla Carlsen Bechsgaard og journalist Katrine Krebs.

Bogen handler om de problemer, der kan ligge til grund for konflikter og brud mellem forældre og deres voksne børn. Det kan være uforløst vrede, den svære løsrivelse, håndtering af skilsmisse og stedforældre samt psykisk sygdom og misbrug.

Denne bog er til dig, der har et kompliceret forhold til dine voksne børn. Måske har I mistet kontakten? Måske føler du dig låst fast i en konflikt, i skuffede forventninger eller i følelsen af, at respekten er forsvundet? 

Psykolog Camilla Carlsen Bechsgaard forklarer mekanismerne bag de forskellige typer konflikter mellem forældre og deres voksne børn og giver gode råd til, hvordan man kan arbejde med at løse konflikterne og finde fred med situationen. Både når der er håb om forsoning, og når der ikke er.

En række forældre fortæller deres gribende personlige historier om, hvordan det er at miste kontakten til sit voksne barn – og måske også til børnebørnene. Og ikke mindst: hvordan de er kommet videre efter de svære brud. 

Shares

Pin It on Pinterest

Share This