Bøger af Camilla Carlsen Bechsgaard

Familiefred med dine forældre

“FamilieFred med dine forældre” udkom på Dansk Psykologisk Forlag i oktober 2012, og er skrevet af psykolog Camilla Carlsen Bechsgaard og journalist Katrine Krebs

Første del af bogen hedder Familieforståelse og er skrevet af Camilla Carlsen Bechsgaard. Her får du redskaber til forståelse af, hvordan forskellige familiemønstre kan dannes, og hvordan det hænger sammen med den omsorg de voksne i familien kan tilbyde barnet.

Du får mulighed for at se “bag om” dine forældre, og får nogle forskellige bud på hvilke ting i deres opvækst og personlighed der kan gøre det svært for dem at gå ind i en anerkendende voksen-til-voksen relation med dig.

Til sidst vil du få redskaber til at skabe ro og afklaring i dig selv, før du med inspiration fra bogens dialogbokse kan forsøge at udvikle forholdet til dine forældre. Der er ingen hurtige løsninger, men forhåbentlig kan du i FamilieFred finde de første skridt til at du kan frigøre dig fra konflikter, der har varet det meste af dit voksenliv.

Anden del hedder Familiefortællinger og er skrevet af Katrine Krebs. Gennem 4 personlige historier, fortalt af voksne der alle har oplevet problematiske relationer til deres forældre, får du mulighed for at genkende mønstre fra din egen familie – og derigennem forhåbentlig blive klogere på, hvilke konsekvenser det har haft for dit eget voksenliv.

Alle fire historier begynder helt tilbage ved barndommen, og følger fortælleren frem til nutiden- hvor forholdet til forældrene for nogle vedkommende er præget af permanente eller midlertidige brud. Andre vedligeholder en svær kontakt, ud fra et bevidst valg.

Begge bøger kan købes som trykt bog og e-bog hos Dansk Psykologisk Forlag

Familiefred med dine voksne børn

“Familiefred med dine voksne børn” udkom på Dansk Psykologisk Forlag i marts 2015, og er skrevet af psykolog Camilla Carlsen Bechsgaard og journalist Katrine Krebs.

 

Familiefred med dine voksne børn tager fat på et tabubelagt emne, som mange går alene med i årevis. Bogen sætter fokus på de problemer, der kan ligge til grund for konflikter og brud mellem forældre og deres voksne børn. Det kan være uforløst vrede, den svære løsrivelse, håndtering af skilsmisse og stedforældre samt psykisk sygdom og misbrug.

Denne bog er til dig, der har et kompliceret forhold til dine voksne børn. Måske har I mistet kontakten? Måske føler du dig låst fast i en konflikt, i skuffede forventninger eller i følelsen af, at respekten er forsvundet? Der er hjælp at hente.

I bogen fortæller en række forældre deres gribende personlige historier om, hvordan det er at miste kontakten til sit voksne barn – og måske også til børnebørnene.

Psykolog Camilla Carlsen Bechsgaard forklarer mekanismerne bag de forskellige typer konflikter mellem forældre og deres voksne børn og giver gode råd til, hvordan man kan arbejde med at løse konflikterne og finde fred med situationen. Både når der er håb om forsoning, og når der ikke er.

Bogen indeholder også en række samtaler, hvor Katrine Krebs taler med biskop Tine Lindhardt, sociolog Henrik Dahl og fremtidsforsker Liselotte Lyngsø om familiens rolle for den enkelte, i samfundet – nu og i fremtiden.

Shares

Pin It on Pinterest

Share This